ИЗМАМИ СЪС ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Оказва се, че има схема, която позволява на измамници да живеят и съществуват безнаказано, тъй като няма закон, който да принуждава осъдени на нещо хора да го извършат. Конкретния случай е от 2002 година, когато […]